THÔNG BÁO NHANH TUẦN 15/2020

(Từ 06/04/2020 đến 12/04/2020)

* Thông báo về việc mở lớp học VLVH tháng 6/2019: http://vlvh.ut.edu.vn/?mid=64&mod=tintuc&id=757

* Thông báo về việc xóa tên học viên không đi họchttp://vlvh.ut.edu.vn/?mid=36&mod=tintuc&id=758

 


THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TRẠM TẠI CHỨC VŨNG TÀU

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TỈNH KHÁC
CD16NT hoãn môn Thiết kế đường ô tô F2 Phạm Phương Nam 10-11-12/01/2020 0988436683
CD19T-LT1 Không có lịch 03-04-05/01/2020
CO19T-LT Nguyên lý máy Trần Tiến Đạt 10-11-12/01/2020 0983801681
QX19T-LT Không có lịch học 10-11-12/01/2020
HH18T-LT An toàn cơ bản và lao động HH Hồng Tấn Giàu 10-11-12/01/2020 0934244686
DC19NT-LT Cơ sở truyền động điện Lê Xuân Hồng 10-11-12/01/2020 0948808182
CD16TN + XC16TN Thi kết thúc học phần 10-11-12/01/2020
XC19TN-B2 + CD19TN-B2 Thi kết thúc học phần 10-11-12/01/2020
QX18TN-B2 Thi kết thúc học phần 10-11-12/01/2020
DC15TN Mạng truyền tải và phân phối điện Lưu Thiện Quang 10-11-12/01/2020 0777060363
CN16BP Thi kết thúc học phần 10-11-12/01/2020
CD19ST Triết học Mác - Lênin + Nhập môn ngành CTGT Nguyễn Thế Anh + Nguyễn Văn Long 10-11-12/01/2020 0916246452 + 0908694484
CD17ST-B2 Đồ án TK Đường ô tô Nguyễn Văn Long 10-11-12/05/2019 0908694484
CD17ĐT Không có lịch học 10-11-12/01/2020

<< Back    
 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP