THÔNG BÁO NHANH TUẦN 29/2020

(Từ 13/07/2020 đến 19/07/2020)

* Thông báo về việc mở lớp học VLVH tháng 6/2019: http://vlvh.ut.edu.vn/?mid=64&mod=tintuc&id=757

* Thông báo về việc xóa tên học viên không đi họchttp://vlvh.ut.edu.vn/?mid=36&mod=tintuc&id=758

 


THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TRẠM TẠI CHỨC VŨNG TÀU

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TỈNH KHÁC
XC19TN-B2 Không có lịch học 10-11-12/07/2020
XC16TN Không có lịch học 10-11-12/07/2020
CD19TN-B2 Không có lịch học 10-11-12/07/2020
CD16TN Không có lịch học 10-11-12/07/2020
DC15TN TK hệ thống cung cấp điện Lưu Thiện Quang 10-11-12/07/2020 0933249131
CD17ST-B2 Bảo vệ Đồ án Xây dựng đường ô tô -Lần 2 Nguyễn Văn Long 10-11-12/07/2020 0908694484
CD19ST Kinh tế chính trị Mác - Lênin Nguyễn Văn Tuấn 10-11-12/07/2020 0915266608
CO19T-LT Không có lịch học 10-11-12/07/2020
CD19T-LT1 + CD19T-B2 Thủy văn ứng dụng Nguyễn Hải Dương 10-11-12/07/2020 0973592535
KX19-LT Không có lịch học 10-11-12/07/2020
QX19T-LT Quản trị tài chính DAXD Lê Quang Phúc 10-11-12/07/2020 0919472174
HH18T-LT Tiếng anh hàng hải 2 Trần Hoàng Anh 10-11-12/07/2020 0919474766
CD17ĐT hoãn lịch môn Vật liệu xây dựng 10-11-12/07/2020
DC19NT-LT CAD trong cung cấp điện Trần Thanh Vũ 10-11-12/07/2020 0906869540
CD16NT Không có lịch học 10-11-12/07/2020
CN16BP Mạng máy tính nâng cao Nguyễn Duy Hiếu 10-11-12/07/2020 0908262860

<< Back    
 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP